За нас

Екипът ни е общност от млади предприемачи, обединени около една мисия “Мир и справедливост на пътя.” Според нас, единственият доказан метод за промяна в България е публичността и общественият натиск, това е причината да създадем онлайн платформа за видеосподеляне, чрез която да пледираме лична отговорност от нарушителите.  Ние поставяме основите на една отговорна общност, която със задружни усилия да пребори беззаконието и да създаде една по-добра среда за бъдещите поколения.

Партньори

https://dashcam.bg/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_1-300x200.png
https://dashcam.bg/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_2-300x200.png
https://dashcam.bg/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_3-300x200.png
clear